Kontakt
Iveta Stachová - STACHO
  Partizánska 19
  038 61   Vrútky
  0907875834
  0907831170
 

QR code
 Čas
 Online status

Štítky

    Štítky, tabuľky,  schémy, identifikátory a menovky

vyrábame z viacvrstvových plastov (hr. 0,2 -3 mm), povrchovo upravených kovov hr. 0,5 mm (eloxované, farbené) a čistých kovov hr. 0,5 - 1 mm 

(hliník, mosadz, meď, antikor,(nerez, chir. oceľ). Plasty môžu mať akýkoľvek tvar. Kovové štítky len obdĺžnik a štvorec.

Max. rozmer grav. plochy štítkov: (materiál môže mať rozmer 600 x 300 mm)  

Plasty 600 x 300                Povrchovo upravené kovy 600 cm2               Čisté kovy 400 cm2

Grafika  v mierke 1 :1, logo v krivkách, písmo v krivkách alebo dodať font, fotografia vo formáte .jpg. 

Ceny:

Plastové štítky a tabuľky

Cena  štítku = 5.-€ (príprava stroja a grafiky) + ( V x Š x 0,05 + cena plastu) x počet kusov, kde

V - výška štítku v cm

Š - výška štítku v cm

0,05 - koeficient

Vyrobíme ľubovoľný tvar. Otvory na uchytenie sú v cene štítku.

Presná kalkulácia sa stanoví po zadaní konkrétnej zákazky.

               

Povrchovo upravené kovové štítky

Cena štítku = 5.-€ (príprava stroja a grafiky) + (V x Š x 0,10 + cena materiálu) x počet kusov

Vyrobíme len tvar štvorca alebo obdĺžnika. Otvory na uchytenie sú 2,3 a 3,2 mm.

Presná kalkulácia sa stanoví po zadaní konkrétnej zákazky.

Kovové štítky

Cena štítku = 5.-€ (príprava stroja a grafiky) + (V x Š x 0,12 x počet kusov)

Presná kalkulácia sa stanoví po zadaní konkrétnej zákazky.