Kontakt
Iveta Stachová - STACHO
  Partizánska 19
  038 61   Vrútky
  0907875834
  0907831170
 

QR code
 Čas
 Online status

Gravírované kovy

                                      

Materiál na gravírovanie musí byť suchý, čistý a odmastený.
Max. rozmery predmetu sú 600 x 300 mm.
Max. plocha gravíru pre povrchovo upravené kovy je 600 cm2  a pre čisté kovy 100 cm2.


Grafika v mierke 1 : 1, logo v krivkách,  písmo v krivkách alebo  dodať font.  Fotografie vo formáte .jpg.

Cena

Cena gravírovania =  5.- € (nastavenie stroja) + /V(cm) x Š(cm) x 0,10(0,12)  x počet kusov/ , kde
V – výška gravírovaného motívu v cm
Š – šírka  gravírovaného motívu v cm
0,10 – koeficient pre povrchovo upravené kovy
0,12 – koeficient pre čisté kovy

Presná kalkulácia sa stanoví po zadaní konkrétnej zákazky.